Vrije dagen en vakantierooster.

De vrije dagen en het vakantierooster zijn ook verwerkt in de agenda van ouderportaal en in de schoolgids.
Data van andere activiteiten staan in de agenda vermeld op ouderportaal. Houd deze agenda goed in de gaten.

Geplande vrije (mid)dagen schooljaar 2019-2020 inclusief schoolvakanties. 

Maand 

 

 

Augustus 

26 augustus 

Start schooljaar 

September 

 

 

Oktober 

19-27 oktober 

28 oktober 

Herfstvakantie 

Kinderen vrij 

November 

20 november 

Kinderen tot 12.00/ team werkmiddag 

December 

5 december 

19 december 

20 december 

21-31 december 

Sinterklaasfeest: kinderen tot 12.00 uur 

Kinderen tot 12.00 en 's avonds kerstmaaltijd 

Kinderen tot 12.00 

Kerstvakantie 

Januari 

1- 5 januari 

6 januari 

Kerstvakantie 

Kinderen vrij 

Februari 

7 februari 

15-23 februari 

24 februari 

Kinderen tot 12.00 

Voorjaarsvakantie 

Kinderen vrij 

Maart 

24 maart 

Kinderen tot 12.00 

April 

10 april 

13 april 

25-30 april 

Goede vrijdag 

2e paasdag 

Meivakantie met 27-04 Koningsdag 

Mei 

1- 10 mei 

20 mei 

21 mei 

Meivakantie 

Kinderen tot 12.00 

hemelvaart 

Juni 

1 juni 

19 juni 

2e pinksterdag 

Kinderen vrij 

Juli/ augustus 

4 juli - 16 augustus 

zomervakantie 

 

Leerkrachten aan het woord

Een kleine onderzoekende en toekomstgerichte school met een fijn team.